Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng /

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Hội đồng lý luận Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01203nam a22002777a 4500
001 TVQH
005 20210522022125.0
008 160516b2021 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
999 |c 58647  |d 58647 
020 |a 9786045766194 
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie  |h vie 
082 |2 23  |a 324.259  |b Nh556đ 
110 |a Hội đồng lý luận Trung ương  
245 |a Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng / 
260 |a Hà Nội :   |b Chính trị Quốc gia ,   |c 2021 
300 |a 294 tr.;   |c 19 cm. 
653 |a Đại hội 13 
653 |a Đại hội Đại biểu toàn quốc  
653 |a Đảng cộng sản Việt Nam  
653 |a Điểm mới  
653 |a Văn kiện đảng  
942 |2 ddc  |c BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259000000000000_NH556Đ  |7 0  |9 58909  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-05-22  |o 324.259 Nh556đ  |p VV00048877  |r 2021-05-22  |w 2021-05-22  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259000000000000_NH556Đ  |7 0  |9 58910  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-05-22  |o 324.259 Nh556đ  |p VV00048878  |r 2021-05-22  |w 2021-05-22  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259000000000000_NH556Đ  |7 0  |9 58911  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-05-22  |o 324.259 Nh556đ  |p VV00048879  |r 2021-05-22  |w 2021-05-22  |y BK