Lịch sử văn học dân gian\

Sách trình bày những nghiên cứu về văn học dân gian qua sự tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Văn Lung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!