Trích dẫn APA

Hasse Rolf H., Hermann Schneider, Klaus Weigelt, Lê, Đ. D., & Lương, V. K. (2005). Từ điển tường giải kinh tế thị trường xã hội: Cẩm nang chính sách kinh tế. Hà Nội: Từ điển bách khoa.

Chicago Style Citation

Hasse Rolf H., Hermann Schneider, Klaus Weigelt, Đăng Doanh Lê, and Văn Kế Lương. Từ điển Tường Giải Kinh Tế Thị Trường Xã Hội: Cẩm Nang Chính Sách Kinh Tế. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2005.

Trích dẫn MLA

Hasse Rolf H., et al. Từ điển Tường Giải Kinh Tế Thị Trường Xã Hội: Cẩm Nang Chính Sách Kinh Tế. Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.