Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI\

Sách gồm các bài trích tham luận của các đoàn đại biểu nước ngoài, các tổ chức thành viên, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương, của các cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01536nam a2200277 4500
001 26461
005 20161019034657.0
008 050608s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV 
082 |2 23  |a 324.2597  |b Th104l 
110 |a Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
245 1 |a Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI\   |c Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2005 
300 |a 485tr. 
520 |a Sách gồm các bài trích tham luận của các đoàn đại biểu nước ngoài, các tổ chức thành viên, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương, của các cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
653 |a đại hội VI 
653 |a Mặt trận Tổ quốc 
653 |a tham luận 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trần Thu Trang  |b 08/06/2005  |c Administrator  |d NAL050043679 
942 |c BK 
999 |c 6333  |d 6333 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 16923  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-06-08  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00020568  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 16924  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-06-08  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00020569  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 16925  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-06-08  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00020570  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK