Trích dẫn APA

(2005). Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Hồi ức. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước: Hồi ức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước: Hồi ức. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.