Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Hồi ức

Qua hồi ức của các tướng lĩnh, cuốn sách đã dựng lại bức tranh toàn cảnh hết sức sống động về cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta; đồng thời cũng nêu lên một số bài học kinh nghi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!