Trích dẫn APA

(2005). Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.