Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo gồm 6 chương, 41 điều, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2004 quy định về hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo gồm 6 chương, 41 điều, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2004 quy định về hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo
Mô tả vật lý:27tr.