Quản lý nhà nước về giáo dục - Lý luận và thực tiễn

Sách trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận trong quá trình nghiên cứu vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta, từ cấp Trung ương đến địa phương; các mô hình quản lý giáo dục, sự phân cấp quản lý giáo dục, vai trò xã hội hoá giáo dục của một số nước trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Lãm (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01502nam a2200253 4500
001 26600
005 20161019034708.0
008 050621s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 37(V) 
082 |2 23  |a 379.9597  |b Qu105l 
100 |a Đặng, Bá Lãm  |e chủ biên 
245 0 |a Quản lý nhà nước về giáo dục - Lý luận và thực tiễn 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2005 
300 |a 466tr. 
520 |a Sách trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận trong quá trình nghiên cứu vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta, từ cấp Trung ương đến địa phương; các mô hình quản lý giáo dục, sự phân cấp quản lý giáo dục, vai trò xã hội hoá giáo dục của một số nước trên thế giới 
653 |a giáo dục 
653 |a quản lý nhà nước 
911 |a Trần Thu Trang  |b 21/06/2005  |c Administrator  |d NAL050043818 
942 |c BK 
999 |c 6411  |d 6411 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 379_959700000000000_QU105L  |7 0  |9 17166  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-06-21  |e Khác  |o 379.9597 Qu105l  |p VV00020767  |r 2017-04-18  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 379_959700000000000_QU105L  |7 0  |9 17167  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-06-21  |e Khác  |o 379.9597 Qu105l  |p VV00020768  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 379_959700000000000_QU105L  |7 0  |9 17168  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-06-21  |e Khác  |o 379.9597 Qu105l  |p VV00020769  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK