Current legal issues affecting central banks. Vol.2\

Gồm 20 tham luận về các vấn đề luật tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới, một số hoạt động liên ngân hàng khu vực; hoạt động ngân hàng và vấn đề khủng hoảng nợ, chuyển đổi, bán nợ, cải cách ngân hàng ở đông âu; hoạt động của ngân hàng trung ương Anh, Mỹ, châu âu, kèm theo các phụ lục văn bản pháp luậ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Robert C.Effros
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: IMF, 1994
Chủ đề:
law
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương