Hành trang văn hóa\

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hoá nói chung đồng thời đi sâu giới thiệu về văn hoá trong lễ hội, kiến trúc, văn hoá đô thị, giáo dục, văn hoá gia đình, văn hoá giao tiếp...cũng như văn hoá quản lý và văn hoá hội nhập

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Lê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!