Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)\

Sách gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn quốc của Đảng từ năm 1986 đến nay

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01435nam a2200253 4500
001 27007
005 20161019034739.0
008 050715s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV(060) 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
110 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
245 1 |a Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)\   |c Đảng cộng sản Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2005 
300 |a 848tr. 
520 |a Sách gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng trình tại các đại hội và hội nghị toàn quốc của Đảng từ năm 1986 đến nay 
653 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
653 |a văn kiện Đảng 
911 |a Trần Thu Trang  |b 15/07/2005  |c Administrator  |d NAL050044227 
942 |c BK 
999 |c 6650  |d 6650 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 17831  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-07-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00021057  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 17832  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-07-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00021058  |r 2017-04-19  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 17833  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-07-15  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00021059  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK