Trích dẫn APA

Phan Ngọc. (2005). Một thức nhận về văn hóa Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Phan Ngọc. Một Thức Nhận Về Văn Hóa Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Trích dẫn MLA

Phan Ngọc. Một Thức Nhận Về Văn Hóa Việt Nam\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.