Trích dẫn APA

Tô, T. H. (2005). Nghiệp vụ về công tác tổ chức nhà nước\. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Tô, Tử Hạ. Nghiệp Vụ Về Công Tác Tổ Chức Nhà Nước\. Hà Nội: Thống kê, 2005.

Trích dẫn MLA

Tô, Tử Hạ. Nghiệp Vụ Về Công Tác Tổ Chức Nhà Nước\. Hà Nội: Thống kê, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.