Trích dẫn APA

(1994). Poland: The path to a Market Economy. Washington, D.C.: IMF..

Chicago Style Citation

Poland: The Path to a Market Economy. Washington, D.C.: IMF., 1994.

Trích dẫn MLA

Poland: The Path to a Market Economy. Washington, D.C.: IMF., 1994.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.