Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam\

Sách tóm tắt hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến nước CHXHCN Việt Nam súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu. Bạn đọc tìm hiểu lịch sử nước nhà một cách nhanh chống, thuận tiện, trugn thực và khoa học

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Văn Thư
Đồng tác giả: Trần, Hồng Đức
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: VHTT, 2004
Phiên bản:Tái bản lần thứ 11 có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!