Lễ hội trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Sách tổng kết và hệ thống theo thời gian các ngày kỷ niệm truyền thống trong năm; giới thiệu những lễ hội truyền thống, tôn giáo, tín ngưỡng, các diễn xướng dân gian của các dân tộc trên đất nước Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Cận (biên soạn)
Đồng tác giả: Phạm, Minh Thảo (biên soạn), Vũ, Ngọc Khánh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương