Trích dẫn APA

Trần, T. T. (2005). Nhà trắng với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Trần, Trọng Trung. Nhà Trắng Với Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược Việt Nam\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Trần, Trọng Trung. Nhà Trắng Với Cuộc Chiến Tranh Xâm Lược Việt Nam\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.