Trích dẫn APA

Ninh, V. G. (2004). Về văn học dân gian xứ Nghệ. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Ninh, Viết Giao. Về Văn Học Dân Gian Xứ Nghệ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Trích dẫn MLA

Ninh, Viết Giao. Về Văn Học Dân Gian Xứ Nghệ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.