Truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Công trình nghiên cứu đã đem lại một cái nhìn khái quát về con người, văn hóa, phong tục, lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Công trình nghiên cứu đã đem lại một cái nhìn khái quát về con người, văn hóa, phong tục, lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Mô tả vật lý:2 tập