Trích dẫn APA

Giang Quân. (2004). Dấu tích kinh thành\. Hà Nội: NXB. Hà Nội.

Chicago Style Citation

Giang Quân. Dấu Tích Kinh Thành\. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004.

Trích dẫn MLA

Giang Quân. Dấu Tích Kinh Thành\. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.