Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 35 (1974)?\

Văn kiện Đảng toàn tập, tập 35 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cả nước sục sôi khí thế vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách tạo tiền đề kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Văn kiện gồm 46 tài liệu: các nghị quyết, báo cáo, chỉ thị,thông t, điện báo, phụ lục kèm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Văn kiện Đảng toàn tập, tập 35 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cả nước sục sôi khí thế vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách tạo tiền đề kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Văn kiện gồm 46 tài liệu: các nghị quyết, báo cáo, chỉ thị,thông t, điện báo, phụ lục kèm theo Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Hội nghị lần hai khu Uỷ V
Mô tả vật lý:462tr.