Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới đại hội VI, VII, VIII, IX: Về phát triển kinh tế - xã hội

Sách tập những đoạn trích các văn kiện của các Hội nghị trung ương từ Đại hội VI đến Đại hội IX về đổi mới phát triển kinh tế xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01756nam a2200313 4500
001 28449
005 20161019034946.0
008 051025s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới đại hội VI, VII, VIII, IX:   |b Về phát triển kinh tế - xã hội 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2005 
300 |a 419tr. 
520 |a Sách tập những đoạn trích các văn kiện của các Hội nghị trung ương từ Đại hội VI đến Đại hội IX về đổi mới phát triển kinh tế xã hội 
653 |a Đảng cộng sản việt nam 
653 |a đổi mới 
653 |a kinh tế 
653 |a nghị quyết 
653 |a văn kiện đảng 
653 |a Việt Nam 
653 |a xã hội 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 25/10/2005  |c Administrator  |d NAL050045671 
942 |c BK 
999 |c 7544  |d 7544 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 20626  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00022009  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 20627  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00022010  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 20628  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00022011  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 20629  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00022012  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 20630  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00022013  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK