Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương. tập 2

Sách cung cấp có hệ thống các văn bản pháp luật đang có hiệu lực được ban hành đến tháng 12/2004 về tổ, chức hoạt động của chính quyền địa phương trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01384nam a2200265 4500
001 28483
005 20161019034949.0
008 051025s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 320.1  |b T450c 
245 0 |a Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam:   |b Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương.   |n tập 2 
260 |a Hà Nội:   |b Tư pháp,   |c 2005 
300 |a 275tr. 
520 |a Sách cung cấp có hệ thống các văn bản pháp luật đang có hiệu lực được ban hành đến tháng 12/2004 về tổ, chức hoạt động của chính quyền địa phương trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam 
653 |a bộ máy nhà nước 
653 |a chính quyền địa phương 
653 |a nhà nước 
653 |a pháp luật 
653 |a tổ chức bộ máy nhà nước 
653 |a việt nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 25/10/2005  |c Administrator  |d NAL050045705 
942 |c BK 
999 |c 7564  |d 7564 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 320_100000000000000_T450C  |7 0  |9 20690  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 320.1 T450c  |p VL00003403  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 320_100000000000000_T450C  |7 0  |9 20691  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-10-25  |e Khác  |o 320.1 T450c  |p VL00003404  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK