Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Tài liệu hoạc tập\ tập 2

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về sự hình thành, phát triển, những đặc điểm và nội dung của mỗi ngành luật dựa trên nền tảng lý luận hiện đại về hệ thống pháp luật và những quan điểm của đảng và nhà nước Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01211nam a2200229 4500
001 28593
005 20161019034957.0
008 051109s2004####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 340.09  |b M458s 
110 |a Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
245 1 |a Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam:   |b Tài liệu hoạc tập\   |c Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.   |n tập 2 
260 |a Hà Nội:   |b Lý luận chính trị,   |c 2004 
300 |a 482tr. 
520 |a Sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về sự hình thành, phát triển, những đặc điểm và nội dung của mỗi ngành luật dựa trên nền tảng lý luận hiện đại về hệ thống pháp luật và những quan điểm của đảng và nhà nước Việt Nam 
653 |a ngành luật 
653 |a pháp luật 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 09/11/2005  |c Administrator  |d NAL050045815 
942 |c BK 
999 |c 7620  |d 7620 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.2 -  |4 0  |6 340_090000000000000_M458S  |7 0  |9 20871  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-11-09  |e Khác  |o 340.09 M458s  |p VV00022054  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK