Trích dẫn APA

Trương Thìn. (2005). Tôn trọng tự do tín ngưỡng bài trừ mê tín dị đoan\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Trương Thìn. Tôn Trọng Tự Do Tín Ngưỡng Bài Trừ Mê Tín Dị đoan\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Trích dẫn MLA

Trương Thìn. Tôn Trọng Tự Do Tín Ngưỡng Bài Trừ Mê Tín Dị đoan\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.