Tôn trọng tự do tín ngưỡng bài trừ mê tín dị đoan\

Sách giới thiệu các hình thái tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam, các sinh hoạt văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc qua các lễ hội dân gian; khái niệm, nguồn gốc, tác hại và cách thức bài trừ mê tín dị đoan

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương Thìn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01566nam a2200277 4500
001 29267
005 20161019035022.0
008 060221s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 001.9  |b T454t 
100 |a Trương Thìn 
245 1 |a Tôn trọng tự do tín ngưỡng bài trừ mê tín dị đoan\   |c Trương Thìn 
260 |a Hà Nội:   |b Văn hoá thông tin,   |c 2005 
300 |a 239tr. 
520 |a Sách giới thiệu các hình thái tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam, các sinh hoạt văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc qua các lễ hội dân gian; khái niệm, nguồn gốc, tác hại và cách thức bài trừ mê tín dị đoan 
653 |a mê tín dị đoan 
653 |a tôn giáo 
653 |a tự do tín ngưỡng 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 21/02/2006  |c Administrator  |d NAL060046485 
942 |c BK 
999 |c 7878  |d 7878 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_900000000000000_T454T  |7 0  |9 21602  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-02-21  |e Khác  |o 001.9 T454t  |p VV00022754  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_900000000000000_T454T  |7 0  |9 21603  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-02-21  |e Khác  |o 001.9 T454t  |p VV00022755  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_900000000000000_T454T  |7 0  |9 21604  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-02-21  |e Khác  |o 001.9 T454t  |p VV00022756  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 001_900000000000000_T454T  |7 0  |9 21605  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-02-21  |e Khác  |o 001.9 T454t  |p VV00022757  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK