Trích dẫn APA

Nguyễn, H. P. (2006). Lịch sử Lào hiện đại\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hùng Phi. Lịch Sử Lào Hiện đại\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hùng Phi. Lịch Sử Lào Hiện đại\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.