Trích dẫn APA

(2006). Niên giám tổ chức bộ máy nhà nước. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Niên Giám Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước. Hà Nội: Thống kê, 2006.

Trích dẫn MLA

Niên Giám Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước. Hà Nội: Thống kê, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.