Trích dẫn APA

Lê, N. T., Hoàng, C. B., Tô, H. R., & Trần, K. V. (2006). Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ 1986 đến nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê, Ngọc Tòng, Chí Bảo Hoàng, Huy Rứa Tô, and Khắc Việt Trần. Quá Trình đổi Mới Tư Duy Lý Luận Của Đảng Từ 1986 đến Nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Lê, Ngọc Tòng, Chí Bảo Hoàng, Huy Rứa Tô, and Khắc Việt Trần. Quá Trình đổi Mới Tư Duy Lý Luận Của Đảng Từ 1986 đến Nay\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.