Histoire du XX siecle (Lịch sử thế kỷ XX). T3: La Recherche d' un nouveau monde - 1973 à nó jours (T3. Sự tìm kiếm một thế giới mới - 1973 đến nay)

Những sự kiện đã làm thay đổi thế giới, những nhân vật quan trọng đã làm biến đổi thế kỷ XX. Tập 3: từ 1973 đến nay, đề cập đến những cuộc khủng hoảng khác thường kéo dài từ 1973 đến 1983; nền kinh tế đang lại sức (1983 - 1993); khủng hoảng ở Mỹ; cộng đồng kinh tế châu Âu; thất bại về mưu toan tự do...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Milza (chủ biên)
Đồng tác giả: Gisele Berstein (biên soạn), Serge Berstein (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hatier, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!