Trích dẫn APA

Lukhaup Dieter. (1992). Worterbuch - Umveltschutz Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch (Từ điển bảo vệ môi trường Anh - Đức, Đức - Anh)\. Weinheim: VCH.

Chicago Style Citation

Lukhaup Dieter. Worterbuch - Umveltschutz Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch (Từ điển Bảo Vệ Môi Trường Anh - Đức, Đức - Anh)\. Weinheim: VCH, 1992.

Trích dẫn MLA

Lukhaup Dieter. Worterbuch - Umveltschutz Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch (Từ điển Bảo Vệ Môi Trường Anh - Đức, Đức - Anh)\. Weinheim: VCH, 1992.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.