Tín ngưỡng, tôn giáo trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận\

Sách phác hoạ bức tranh tổng thể về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm ở 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; dự báo xu hướng biến động của chúng nhằm hoạch định chinh sách tôn giáo cho vùng đất này

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Minh Đô (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phác hoạ bức tranh tổng thể về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm ở 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; dự báo xu hướng biến động của chúng nhằm hoạch định chinh sách tôn giáo cho vùng đất này
Mô tả vật lý:210tr.