Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X\

Sách tập hợp các tham luận của các đại biểu dự Đại hội thuộc các đảng bộ ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01515nam a2200265 4500
001 30537
005 20161019035136.0
008 060807s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b Th104l 
110 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
245 1 |a Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X\   |c Đảng cộng sản Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 443tr. 
520 |a Sách tập hợp các tham luận của các đại biểu dự Đại hội thuộc các đảng bộ ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a tham luận đại hội 
653 |a văn kiện 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 07/08/2006  |c Administrator  |d NAL060047761 
942 |c BK 
999 |c 8535  |d 8535 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 23287  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00024074  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 23288  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00024075  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 23289  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00024076  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_TH104L  |7 0  |9 23290  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 Th104l  |p VV00024077  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK