Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01287nam a2200253 4500
001 30572
005 20161019035140.0
008 060808s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 375tr 
653 |a đại hội X 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a nghị quyết đại hội đảng 
653 |a văn kiện đại hội 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 08/08/2006  |c Administrator  |d NAL060047796 
942 |c BK 
999 |c 8563  |d 8563 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23373  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-08  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00025081  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23374  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-08  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00025082  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23375  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-08  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00025083  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23376  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-08-08  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00025084  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK