Trích dẫn APA

Daisaku Ikeda, Nguyễn, p. Đ., & Trần, q. T. (1996). Quan điểm của tôi về cuộc đời Đức Phật Thích ca mầu ni: Sách tham khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Daisaku Ikeda, phương Đông Nguyễn, and quang Tuệ Trần. Quan điểm Của Tôi Về Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mầu Ni: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Trích dẫn MLA

Daisaku Ikeda, phương Đông Nguyễn, and quang Tuệ Trần. Quan điểm Của Tôi Về Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mầu Ni: Sách Tham Khảo\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.