Quan điểm của tôi về cuộc đời Đức Phật Thích ca mầu ni: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu chân dung, cuộc đời, hoạt động của Đức Thích Ca-người sáng lập Đạo Phật; qua đó cũng giới thiệu bản chất của đạo pháp, lịch sử ra đời, phát triển và tư tưởng cốt lõi của Đạo Phật

Lưu vào:
Tác giả chính: Daisaku Ikeda
Đồng tác giả: Nguyễn, phương Đông, Trần, quang Tuệ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương