Trích dẫn APA

(2006). Quy định mới đối với cán bộ công chức. Hà Nội: Lao động xã hội.

Chicago Style Citation

Quy định Mới đối Với Cán Bộ Công Chức. Hà Nội: Lao động xã hội, 2006.

Trích dẫn MLA

Quy định Mới đối Với Cán Bộ Công Chức. Hà Nội: Lao động xã hội, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.