Trích dẫn APA

(2006). Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006.

Trích dẫn MLA

Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.