Trích dẫn APA

Tuyết Mai. (2006). 10 người đàn bà đứng sau quyền lực. Hà Nội: Lao động - xã hội.

Chicago Style Citation

Tuyết Mai. 10 Người đàn Bà đứng Sau Quyền Lực. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2006.

Trích dẫn MLA

Tuyết Mai. 10 Người đàn Bà đứng Sau Quyền Lực. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.