Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

Tổng quan về cạnh tranh, chính sách và pháp luật cạnh tranh; Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và độc quyền để hạn chế cạnh tranh; Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; Thực thi Luật cạnh tranh và thủ t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01427nam a2200229 4500
001 31507
005 20161019035236.0
008 070112s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 343.0721  |b Ph109l 
245 0 |a Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Tư pháp,   |c 2006 
300 |a 555tr. 
520 |a Tổng quan về cạnh tranh, chính sách và pháp luật cạnh tranh; Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và độc quyền để hạn chế cạnh tranh; Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; Thực thi Luật cạnh tranh và thủ tục tố tụng cạnh tranh 
653 |a cạnh tranh 
653 |a Luật cạnh tranh 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 12/01/2007  |c Administrator  |d NAL070048726 
942 |c BK 
999 |c 9018  |d 9018 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_PH109L  |7 0  |9 24582  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-12  |e Khác  |o 343.0721 Ph109l  |p VV00024419  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_PH109L  |7 0  |9 24583  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-12  |e Khác  |o 343.0721 Ph109l  |p VV00024420  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_PH109L  |7 0  |9 24584  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-01-12  |e Khác  |o 343.0721 Ph109l  |p VV00024421  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK