Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

Tổng quan về cạnh tranh, chính sách và pháp luật cạnh tranh; Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh, về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và độc quyền để hạn chế cạnh tranh; Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế; Thực thi Luật cạnh tranh và thủ t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương