Trích dẫn APA

Đỗ, H. (2006). Mỹ học Mác Lê nin. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Đỗ, Huy. Mỹ Học Mác Lê Nin. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Đỗ, Huy. Mỹ Học Mác Lê Nin. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.