Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Về sự tác động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đến việc phát triển kinh tế, xã hội; thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh này; Quan điểm, định hướng và giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế thị trường tại VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01479nam a2200241 4500
001 31558
005 20161019035239.0
008 070118s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 330.9597  |b Ph110t 
100 |a Nguyễn, Văn Nam 
245 1 |a Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 375tr. 
520 |a Về sự tác động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đến việc phát triển kinh tế, xã hội; thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh này; Quan điểm, định hướng và giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế thị trường tại VN 
653 |a hội nhập kinh tế 
653 |a kinh tế thị trường 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 18/01/2007  |c Administrator  |d NAL070048777 
942 |c BK 
999 |c 9046  |d 9046 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_PH110T  |7 0  |9 24656  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 330.9597 Ph110t  |p VV00024490  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_PH110T  |7 0  |9 24657  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 330.9597 Ph110t  |p VV00024491  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_959700000000000_PH110T  |7 0  |9 24658  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 330.9597 Ph110t  |p VV00024492  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK