Trích dẫn APA

(2006). George W.Bush Tổng thống nước Mỹ tham vọng và quyền lực. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

George W.Bush Tổng Thống Nước Mỹ Tham Vọng Và Quyền Lực. Hà Nội: Lao động, 2006.

Trích dẫn MLA

George W.Bush Tổng Thống Nước Mỹ Tham Vọng Và Quyền Lực. Hà Nội: Lao động, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.