Trích dẫn APA

(2007). Giáo trình triết học: Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học. Hà Nội: Lý luận chính trị.

Chicago Style Citation

Giáo Trình Triết Học: Dùng Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh Không Thuộc Chuyên Ngành Triết Học. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2007.

Trích dẫn MLA

Giáo Trình Triết Học: Dùng Cho Học Viên Cao Học Và Nghiên Cứu Sinh Không Thuộc Chuyên Ngành Triết Học. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.