Văn kiện Đảng toàn tập. tập 50

Các tài liệu trong năm 1990-1991, ngoài Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quy định...của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại các Hội nghị Trung ương, bao gồm văn kiện của 5 Hội nghị BCH TU Đảng từ Hội nghị VIII đến Hội nghị lần thứ XII...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01529nam a2200229 4500
001 32194
005 20161019035324.0
008 070626s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng toàn tập.   |n tập 50 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 643tr. 
520 |a Các tài liệu trong năm 1990-1991, ngoài Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, quy định...của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại các Hội nghị Trung ương, bao gồm văn kiện của 5 Hội nghị BCH TU Đảng từ Hội nghị VIII đến Hội nghị lần thứ XII 
653 |a Văn kiện Đảng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 26/06/2007  |c Administrator  |d NAL070049419 
942 |c BK 
999 |c 9394  |d 9394 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.50 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 25616  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-06-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026282  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.50 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 25617  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-06-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026283  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.50 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 25618  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-06-26  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00026284  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.50 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 25619  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-08-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00028991  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK