Trích dẫn APA

(2007). Đàn ông thế kỷ 21. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Đàn ông Thế Kỷ 21. Hà Nội: Lao động, 2007.

Trích dẫn MLA

Đàn ông Thế Kỷ 21. Hà Nội: Lao động, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.