La séance publicque à l'Assemblée nationale\

Lưu vào:
Tác giả chính: Yve Michel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Maury, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:84tr.
Tài liệu tham khảo:T3 trong bộ sách 7 tập "Kiến thức về Quốc hội"
Số ISBN:2-11-087099-0