Nền văn minh châu Phi

Nghiên cứu tổng hợp tất cả các nền văn minh châu Phi gồm nền văn minh da đen, nền văn minh cung nỏ, nền văn minh trảng trống, nền văn minh vựa lúa, nền văn minh mũi giáo, nền văn minh đô thị và nền văn minh kỹ nghệ

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nghiên cứu tổng hợp tất cả các nền văn minh châu Phi gồm nền văn minh da đen, nền văn minh cung nỏ, nền văn minh trảng trống, nền văn minh vựa lúa, nền văn minh mũi giáo, nền văn minh đô thị và nền văn minh kỹ nghệ
Mô tả vật lý:285tr.